40stopni

Bal karnawałowy 2012 – Zespół Szkół Publicznych w Pączewie

Nasze prowadzenie dyskoteki w ZSP Pączewo dla starszych klas podstawówki najwidoczniej tak się spodobało, że Rada Rodziców zgłosiła się do Grupy Imprezowej, byśmy zorganizowali jeszcze bal karnawałowy dla klas I-III pączewskiej szkoły.

Była to nasza ostatnia podróż latającym dywanie, w której w sumie wzięło udział ok. 1000 dzieci!