40stopni

Piknik „Barcickie Lasy” w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Barcicach (gm. Ryjewo)

Piknik „Barcickie Lasy” w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Barcicach (gm. Ryjewo)